Procesul de peer review

Editura Basilica a Patriarhiei Române publică un material după un proces de evaluare format din două etape:

 1. Evaluare editorială presupune analizarea materialului de către un redactor al Editurii pentru a se verifica dacă acesta este în concordanță cu specificul Editurii;
 2. Evaluarea științifică (peer review) este realizată independent de doi recenzori externi (aleși din lista publicată mai jos). Recenzorul extern completează referatul peer review pus la dispoziție de Editură. Modalitatea de recenzare este double blind peer-review (recenzorul extern nu cunoaște autorul materialului; autorul nu cunoaște numele recenzorului extern).

Criterii de evaluare:

 1. Aprecieri generale ale materialului (gen literar specific Editurii, publicul țintă, aparat critic, bibliografie);
 2. Calitatea științifică a materialului;
 3. Metodologia utilizată de autor;
 4. Gradul de originalitate și de noutate a tezei/tezelor propuse;
 5. Claritatea materialului;
 6. Relevanța și impactul asupra domeniilor și tematicii la care face referire materialului.

După încheierea celor două etape de evaluare, autorii vor fi înștiințați de Editură dacă materialele au fost sau nu acceptate pentru publicare.

Recenzori:

 • Mircea-Gheorghe Abrudan, Institutul de Istorie „George Barițiu”, Academia Română (Cluj-Napoca)
 • Teodor Baconschi, diplomat, antropolog religios (București)
 • Pr. Alexandru Atanase Barna, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea din București (București)
 • Pr. Nicușor Beldiman, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea din București (București)
 • Pr. Daniel Benga, Departamentul de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Ludwig-Maximilian” (München)
 • Paul Brusanowski, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna”/Facultatea de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Lucian Blaga” (Sibiu)
 • Pr. Ștefan Buchiu, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea din București (București)
 • Pr. Ștefan Iloaie, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai” (Cluj-Napoca)
 • Ștefan Ionescu-Berechet, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea din București (București)
 • Carol Căpiță, Facultatea de Istorie, Universitatea din București (București)
 • Alin Ciupală, Facultatea de Istorie, Universitatea din București (București)
 • Ana-Cristina Halichias, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, secția de Filologie Clasică, Universitatea din Bucureşti (București)
 • Pr. Cristi Ioja, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Universitatea „Aurel Vlaicu” (Arad)
 • Pr. Viorel Ioniță, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea din București (București)
 • Adrian Lemeni, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea din București (București)
 • Pr. Sebastian Moldovan, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna”, Universitatea „Lucian Blaga” (Sibiu)
 • Pr. Radu Mureșan, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea din București (București)
 • Sebastian Nazâru, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea din București (București)
 • Maria-Luiza Oancea, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, secția de Filologie Clasică, Universitatea din Bucureşti (București)
 • Pr. Constantin Pătuleanu, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea din București (București)
 • Pr. Răzvan Perșa, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai” (Cluj-Napoca)
 • Pr. Gheorghe Petraru, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (Iași)
 • Pr. Gheorghe Popa, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (Iași)
 • Pr. Cosmin Pricop, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea din București (București)
 • Pr. Emilian Iustinian Roman, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (Iași)
 • Pr. Viorel Sava, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (Iași)
 • Pr. Petre Semen, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (Iași)
 • Dumitru Sorica, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea din București (București)
 • Bogdan Tătaru-Cazaban, Institutul de Istorie a Religiilor, Academia Română (București)
 • Pr. Stelian Tofană, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai” (Cluj-Napoca)
 • Pr. Ioan Tulcan, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Universitatea „Aurel Vlaicu” (Arad)